1. ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem danych:
  1. wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.ponadnorme.pl;
  2. wszystkich osób, które dokonują zakupów w sklepie internetowym www.ponadnorme.pl;
  3. akcjonariuszy Ponadnorme P.S.A.;

jest Ponadnorme P.S.A. z siedzibą w Legionowie , adres: Józefa Sowińskiego 7/73, 05-120 Legionowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000987473, posiadająca numer REGON: 52286081000000, numer NIP: 5361964207; (“Administrator”).
Kontakt z ponadnorme.pl jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail sklep@ponadnorme.pl.

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
  1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.ponadnorme.pl:
   • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
   • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania ze strony internetowej www.ponadnorme.pl (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

  1. osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym ponadnorme.pl:
   1. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży naszych produktów, w tym obsługa procesu zamówień i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
   2. wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży, które wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
   3. obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
    Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. W przypadku:
   4. osób odwiedzających i korzystające ze strony internetowej www.ponadnorme.pl, które zdecydują się skontaktować z Administratorem przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, treść wiadomości do Administratora;
   5. osób, które dokonują zakupów w sklepie internetowym ponadnorme.pl, które zdecydują się dokonać zakupu w ponadnorme.pl, przetwarzamy: imię, nazwisko, adres zamieszkania (dostawy Zamówienia), adres e-mail, nr telefonu, NIP (oraz inne dane firmowe w przypadku chęci otrzymania faktury), dane dotyczące płatności.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres:
  1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.ponadnorme.pl
   • przez okres 3 lat od momentu wizyty na naszej stronie internetowej;
   • jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy.
  2. osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym PONADNORME.PL:
   • 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało ostatnie zamówienie.
 2. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
  Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
  1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.ponadnorme.pl:
   • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej oraz analizowania statystyk;
   • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Ponadnorme P.S.A. w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  2. osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym ponadnorme.pl:
   • podmioty obsługujące płatności za zamówione produkty w celu obsługi i realizacji płatności za zamówienia;
   • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszego sklepu;
   • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Ponadnorme P.S.A.;
   • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Ponadnorme P.S.A., w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. TWOJE PRAWA
  Każda osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych;
  • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 4. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
  Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 5. PLIKI COOKIES
  Na naszej stronie internetowej www.ponadnorme.pl korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:
  – pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
  – pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online. Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że – w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody – informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo, które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się poniżej).Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:
  – Google Chrome
  – Safari
  – Mozilla Firefox
  Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów.
 6. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.